Kolejny specjalistyczny sprzęt od Orkiestry pomaga najmłodszym w szpitalu „Zdroje”

Endoskopia to zabieg, podczas którego ogląda się wnętrze ciała wykorzystując do tego celu specjalny aparat – endoskop. Służy on wykryciu zmian chorobowych, określeniu ich rozległości i pobraniu materiału do dalszych badań. Podczas takiej procedury, wykorzystując specjalne szczypce, pętle i siatki, usuwa się również ciała obce z przełyku, żołądka lub z jelit oraz przeprowadza inne drobne zabiegi.

Baterie, monety, igły, klocki lego, patyczki od lizaków, kulki magnetyczne, nawet w ilościach kilkunastu sztuk, to tylko przykłady przedmiotów, jakie lekarze specjaliści wyciągają z przełyków, żołądków i jelit małych pacjentów. Czynią to wykorzystując specjalistyczny sprzęt do endoskopii.

Obecnie Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej szpitala „Zdroje” może poszczycić się posiadaniem najnowocześniejszych tego typu aparatów dostępnych na rynku.

A wszystko to dzięki nieocenionej Fundacji WOŚP

Wartość przekazanego przez Orkiestrę zestawu endoskopowego to blisko 750 tys. zł.

Zakupiony przez Fundację WOŚP dla szpitala „Zdroje” zestaw endoskopowy umożliwia wykonywanie badań gastroskopii obejmującej górny odcinek przewodu pokarmowego oraz kolonoskopii obejmującej końcowy odcinek jelita cienkiego oraz jelito grube.

sprzęt od Orkiestry
fot. SPSZOZ „Zdroje”

Otrzymane gastroskopy i kolonoskopy dopełniły szeroką gamę wykorzystywanych w pracowni endoskopowej urządzeń, wnosząc jednocześnie do realizowanych tam procedur diagnostycznych nową jakość badań.

Pozwoliły także przejść na zasłużoną emeryturę urządzeniom, które przez blisko 20 lat wykorzystywane były w szpitalnej pracowni.

W skład przekazanego zestawu wchodzą gastroskopy – niemowlęcy i dziecięcy oraz dwa kolonoskopy pediatryczne z torem wizyjnym, diatermia z argonową przystawką do endoskopowego usuwania polipów, myjnia do automatycznej dezynfekcji tych aparatów oraz sprzęt komputerowy z pełnym oprogramowaniem wykorzystywanym do opisywania i archiwizacji wyników badań.

– Mniejsze parametry wielkościowe i nowoczesne oprzyrządowanie pozwala nam z pełną satysfakcją oferować bezpieczną diagnostykę i leczenie niezależnie od wieku dziecka, wliczając w to również najmłodsze niemowlęta. – mówi dr Aneta Gębala, lekarz kierujący Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej szpitala „Zdroje” – Większa ilość aparatów daje możliwość stałego dostępu do badań, bez przerw wynikających z przeglądów i napraw – a to wielki komfort dla naszej pracy i naszych małych podopiecznych.

Przekazany przez Orkiestrę zestaw do endoskopii jest już intensywnie i efektywnie wykorzystywany.
sprzęt od Orkiestry
fot. SPSZOZ „Zdroje”

Każdego roku gastroenterolodzy ze szpitala „Zdroje” wykonują ponad 1.000 badań gastroskopowych i kolonoskopowych u dzieci i młodzieży. W większości przypadków to działania diagnostyczne mające na celu ocenę ścian przełyku, żołądka czy jelit, pobranie próbek do dalszych badań lub usunięcie połkniętych przez maluchy ciał obcych.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy takiego zabiegu wymagają już najmłodsze noworodki z trudnościami diagnostycznymi lub wadami wrodzonymi. Sprzęt wykorzystywany jest również do endoskopowego zakładania gastrostomii odżywczych – specjalnej rurki do żołądka u dzieci, które nie mogą być żywione drogą doustną.

Zabieg endoskopowy umożliwia wykonanie tej procedury bez zabiegu chirurgicznego, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych.

– Nowoczesny zestaw do endoskopii to kolejny „mercedes” od WOŚP, jaki trafił w ostatnim czasie do naszego szpitala. – mówi dr n. med. Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala „Zdroje” – Dzięki temu lekarze kolejnych specjalizacji mogą diagnozować i leczyć naszych najmłodszych pacjentów wykorzystując do tego celu najwyższej jakości sprzęt oraz aparaturę, a to istotnie przekłada się na efektywność podejmowanych przez nich działań, ale i równie ważny dla pacjentów komfort ich odbywania.

sprzęt od Orkiestry
fot. SPSZOZ „Zdroje”

Czteroletnia Inga tuż po zabiegu, podczas którego wykorzystywany był nowy zestaw endoskopowy od WOŚP. Piękny zbieg okoliczności – tego dnia mama dziewczynki ubrała ją na badanie w koszulkę WOŚP zakupioną podczas finału, z którego środki przeznaczone zostały m.in. właśnie na zakup tego konkretnego sprzętu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl