ZUT w Szczecinie ma już własną zwierzętarnię [zdjęcia]

W połowie lipca br. zakończyła się budowa zwierzętarni dla Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obiekt znajduje się w pobliżu skrzyżowania ul. Niemierzyńskiej z ul. Pawła VI.

Dzięki budowie zwierzętarni już od października studenci ZUT będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z udziałem owiec, kóz, emu, kur, perlic, pawi, gołębi oraz pszczół. Pozwoli im to zapoznać się m.in. ze sposobami utrzymania, pielęgnacji oraz oceny kondycji zwierząt.

– Realizowane programy studiów przewidują odbywanie zajęć terenowych oraz praktyk w typowych gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Nie zawsze takie wyjazdy są możliwe. Posiadanie zwierzętarni na miejscu z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć oraz podniesienia poziomu jakości kształcenia – mówi dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.

zwierzętarnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Fot. Materiały ZUT w Szczecinie

Zwierzętarnia będzie służyć głównie studentom, ale uczelnia planuje udostępnić ją także uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz mieszkańcom Szczecina. 

– Cały obiekt oraz wybiegi zostały przygotowane do bezpiecznego zwiedzania oraz oglądania naszych uczelnianych okazów – dodaje dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka.

Budowa zwierzętarni kosztowała 6,1 mln zł.

zwierzętarnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Fot. Materiały ZUT w Szczecinie
zwierzętarnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Fot. Materiały ZUT w Szczecinie
zwierzętarnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Fot. Materiały ZUT w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl