W Podjuchach powstanie baza dla lodołamaczy [wizualizacje]

Gmina Miasto Szczecin i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały w zeszłym tygodniu umowę notarialną w sprawie przekazania działki w Podjuchach, na której powstanie nowoczesna baza dla lodołamaczy.

Baza postojowo–cumownicza dla lodołamaczy będzie zlokalizowana przy ul. Karpiej, na terenie sąsiadującym z Nadzorem Wodnym w Podjuchach. Inwestycja o szacunkowej wartości 21,38 mln zł będzie realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest finansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy).

Nowoczesna baza dla lodołamaczy to realizacja kolejnego etapu inwestycji przeciwpowodziowych w naszym regionie. Lodołamacze nareszcie będą stacjonować. Ze względu na spływ pokrywy lodowej większość akcji lodołamania zaczyna się właśnie na wysokości Podjuch, stąd też budowa bazy dla lodołamaczy w tym miejscu jest najlepszą z możliwych decyzji – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

lodołamacze baza Podjuchy
Fot. Materiały Wód Polskich

Baza ma być gotowa już za dwa lata

Nowa baza dla lodołamaczy ma być nowoczesna, funkcjonalna i przestronna. Projekt przewiduje budowę zaplecza technicznego oraz miejsca, gdzie lodołamacze przechodzić będą doraźne naprawy. Przetarg zostanie ogłoszony zostanie w trzecim kwartale tego roku, a rozpoczęcie robót ma nastąpić najpóźniej w grudniu. Wody Polskie zakładają, że baza będzie gotowa w pierwszym kwartale 2022 roku. Realizacja zadania będzie podzielona na kilka etapów.

W ramach inwestycji w najbliższym czasie przewiduje się realizację I Etapu, czyli rozbiórkę istniejącej infrastruktury działkowej, istniejących nabrzeży basenu postojowego, oraz istniejących umocnień brzegowych wzdłuż rzeki Regalicy. Następnie budowę nabrzeża postojowo–cumowniczego dla lodołamaczy o długości ok. 140 m, z miejscami do cumowania 8 szt. jednostek lodołamaczy. Przebudowany zostanie basen manewrowo-postojowy i wybudowany budynek magazynowo-warsztatowy, garaż i wiata magazynowa. Cały teren zostanie zagospodarowany i uporządkowany – informuje Marek Duklanowski.  W kolejnym etapie inwestycji ma powstać budynek biurowy w Podjuchach i jeszcze jeden garaż.

lodołamacze baza Podjuchy
Fot. Materiały Wód Polskich

Jakie są cele planowanej inwestycji? 

Zdaniem przedstawicieli Wód Polskich budowa nowoczesnej bazy poprawi efektywność działań przeciwpowodziowych i pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie akcji lodołamania w przyszłości.

Akcja lodołamania to najskuteczniejsze narzędzie minimalizacji ryzyka wystąpienia powodzi zimowych na Odrze, redukcji ich zasięgu oraz możliwość operacyjnego wykorzystywania utworzonych miejsc postojowych. Wykonana infrastruktura docelowo przeznaczona będzie do wspólnego użytku przez Nadzór Wodny i RZGW w Szczecinie – mówi Magdalena Sztukiel, zastępca dyrektora Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

Warto przypomnieć, że na zlecenie Wód Polskich w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku trwa budowa dwóch nowoczesnych lodołamaczy liniowych. Jednostki mają być gotowe na przełomie 2020/2021 roku. Koszt tej inwestycji to ponad 30 mln zł.

lodołamacze baza Podjuchy
Fot. Materiały Wód Polskich

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl