Wystartowała kolejna edycja programu „Poznaj Polskę”

Rozpoczął się nabór do czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczono 50 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu wniosków mają szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach programu.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 6 marca br. od godz. 10.00, do wyczerpania środków finansowych.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów. Na ten cel w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł.

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Ścieżki edukacyjne

W nowej edycji zostanie powiększona o ok. 65 proc. ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi.

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było 760 punktów).

„Poznaj Polskę” – podsumowanie

W ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” w trzech edycjach zorganizowano 13 741 wycieczek, w który wzięło udział 699 318 uczniów, a wartość dofinansowania wyniosła 132 261 289,72 zł.

Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl