Rekrutacja do jedynej w Szczecinie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (PSM I st.), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 POSM II st. w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie pierwszej klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących – w związku z reformą edukacji – będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Do klasy 1 POSM II st. mogą więc zdawać kandydaci:

  • po 6 klasie OSM I st.,
  • po 6 klasie (dział dziecięcy) lub po 4 klasie (dział młodzieżowy) SM I st. pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018,
  • kandydaci bez przygotowania muzycznego – wyłącznie na wybrane specjalności pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Ważne terminy:

  • 08.03.2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st.
  • 17.03.2018 r. – Początek Kursu Przygotowawczego dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st.
  • 24.04.2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do PSM I st.
  • 18., 19. i 21.05.2018 r. – Egzaminy wstępne do POSM II st. i PSM II st.
  • 09.06.2018 r. – Badanie przydatności dla kandydatów do PSM I st.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć w specjalnym Informatorze dla kandydatów do ZPSM w Szczecinie.

Osoby zainteresowane mogą też zapisać się na Kurs przygotowawczy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl