Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) otwiera oddział w Szczecinie

12:00
ABSL otwiera oddział w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Szczecin jest ósmym miastem, w którym ta największa w Polsce instytucja zrzeszająca nowoczesne centra usług dla biznesu ma swoje przedstawicielstwo.

Informacje dotyczące otwarcia szczecińskiego oddziału ABSL zostały przekazane podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem m.in. prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka oraz przedstawicieli ABSL.

4,2 tysiąca pracowników w szczecińskich centrach usług dla biznesu

Obecnie w Szczecinie funkcjonuje 31 centrów usług dla biznesu, które świadczą usługi w językach obcych – centra usług wspólnych, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu procesów biznesowych, outsourcingu IT czy centra badawczo-rozwojowe.

Według szacunków ABSL działające na terenie Szczecina centra usług dla biznesu zatrudniają łącznie blisko 4,2 tys. osób. To jednak tylko niecałe 2 procent zatrudnienia w całym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju. Dodatkowo – udział pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym wynosi w Szczecinie zaledwie 2,4 procent (w takich miastach jak Bydgoszcz, Lublin czy Rzeszów jest ich dwa, a nawet trzy razy więcej). Potencjał wzrostu zatrudnienia jest więc bardzo duży.

– Staramy się konsekwentnie budować pozycję miasta jako przyjaznego miejsca dla biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Szczecina i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe. Zdajemy też sobie sprawę, że w porównaniu z większymi miastami mamy sporo do zrobienia, ale też dużo do zaoferowania. Dlatego z radością witamy ABSL – organizację reprezentującą firmy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w którym istnieje już ponad 250 tys. miejsc pracy w naszym kraju, mającą ogromne doświadczenie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, władzami rządowymi i samorządowymi – mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

– Według naszych szacunków wzrost zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu w Szczecinie wyniósł w ubiegłym roku ok. 12 proc. – to nieco mniej niż średnioroczny wzrost w całym sektorze, szacowany na ok. 15 proc. Widać zatem potencjał miasta, zwłaszcza że działa tu dużo uczelni kształcących na kierunkach, które ułatwiają znalezienie pracy w firmach z branży, którą reprezentujemy. Jesteśmy tu po to, aby pomóc ten potencjał uwolnić – powiedział Paweł Panczyj, Członek Zarządu ABSL.

Wykwalifikowany pracownik na wagę złota

Motorem wzrostu rynku nowoczesnych usług dla biznesu są m.in. takie czynniki jak dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, znających języki obce czy jakość infrastruktury. We wszystkich tych obszarach Szczecin ma dużo do zaoferowania. Jest tu kilkanaście szkół wyższych kształcących na kierunkach, po których łatwiej znaleźć pracę w sektorze usług biznesowych (IT, językowe, inżynieryjno-techniczne, ekonomia, biznes i administracja), zwiększa się też ilość nowoczesnych powierzchni biurowych.

– Dostępność wykształconych pracowników to w tej chwili w branży nowoczesnych usług dla biznesu jedno z największych wyzwań. Coraz trudniej o nich w dużych ośrodkach – Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, dlatego inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę mniejszych miast – takich jak Szczecin. Jeśli nałożymy na to wzmożone zainteresowanie inwestorów, m.in. z takich sektorów jak finanse-bankowość-ubezpieczenia czy nowoczesne technologie, to jasno widać, że Szczecin – ze swoją infrastrukturą, położeniem czy liczbą studentów i absolwentów, może dużo zaoferować potencjalnym inwestorom. Chcemy blisko współpracować z miastem, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych mógł się w Szczecinie dynamicznie rozwijać – wyjaśniał Kamil Pilarski, szef szczecińskiego oddziału ABSL.

Szczecin, z zasobami biurowymi na poziomie blisko 160 tys. mkw. jest siódmym największym rynkiem poza Warszawą. W ubiegłym roku wynajęto tutaj prawie 15 tys. mkw. biur, a w budowie pozostaje blisko 3 tys. mkw. powierzchni. Prognozujemy jednak, że kolejne lata powinny przynieść wzrost liczby nowoczesnych biurowców, co będzie spowodowane przede wszystkim dalszym rozwojem sektora usług dla biznesu – firmy z tej branży poszukują nowoczesnej powierzchni biurowej oferującej komfortowe warunki pracy i gotowej pomieścić zespoły liczące kilkuset pracowników – tłumaczył Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) to wiodąca organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jej misją jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Obecnie w Szczecinie swoje centra usług dla biznesu ma dziewięć firm zrzeszonych w ABSL: Arvato Polska, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, UniCredit Business Integrated Solutions oraz Metro Services. Zatrudniają one łącznie ponad 2 tys. osób, czyli 50 procent pracowników sektora w Szczecinie. W ciągu najbliższych tygodni dołączy kolejna – Convergys.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl