53 miliony złotych na szkolnictwo zawodowe w regionie

12:58

Dofinansowane zostanie 49 projektów, których odbiorcami będą m.in. przyszli mechatronicy, programiści CNC, budowlańcy, spawacze, pielęgniarki i położne.

Programista poszukiwany od zaraz

Szybki postęp w technologiach informatycznych sprawia, że tą dziedzinę szczególnie dotyka problem niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W ostatnich latach w branży pojawiły się tak dynamicznie rozwijające się obszary jak np. rynek aplikacji mobilnych i gier komputerowych czy e-commerce. Wymagane są więc nowe umiejętności, a możliwość dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku ograniczyła reforma szkolnictwa zawodowego. Wcześniej szkoły kształcące informatyków mogły oferować kilka specjalizacji, dostosowywać je do rynku. Reforma wprowadziła tylko jedną ścieżkę edukacyjną i usztywniła program, w którym brakuje np. aplikacji mobilnych, tworzenia gier czy grafiki komputerowej.

Kto otrzyma wsparcie?

Łącznie działania w ramach RPO WZ Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego obejmą aż 1344 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyć będą w stażach i praktykach u pracodawców.

Dodatkowo 48 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci m.in. podnoszenia kompetencji cyfrowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, a 21 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego