Bezpłatne zajęcia dla seniorów na Uniwersytecie Szczecińskim

Ekonomiczna Akademia Seniora zaprasza słuchaczy 60+ do udziału w projekcie “Senior on-line”.

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba w wieku 60+ mieszkająca na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Kolejne zajęcia (wykład „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” + warsztaty komputerowe „Jestem on-line i mam kontakt ze światem”) w ramach projektu odbędą się 31 sierpnia br. w godzinach 10.00-14.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 64. Zajęcia są bezpłatne i nie trzeba się wcześniej rejestrować.

Jeśli komuś nie pasuje ten termin, to może skorzystać z następnych zajęć, które odbędą się: 28 września, 5 października, 16 listopada i 14 grudnia 2017 r. (w godzinach 10.00-14.00).

Program projektu obejmuje:

1. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
2. Warsztaty komputerowe
3. Warsztaty wsparcia informatycznego (podczas warsztatów realizowane będą też bardziej zindywidualizowane formy, gdzie każdy senior będzie mógł przyjść z własnym sprzętem i problemem z nim związanym).

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania “Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

 

Kontakt telefoniczny dla osób zainteresowanych: 503 560 568
Strona internetowa: http://stowarzyszenie.wneiz.pl
Kontakt e-mailowy: stowarzyszenie@wneiz.pl

 

Źródło: Uniwersytet Szczeciński