Rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby

Już wkrótce ruszy pierwszy nabór do wartego prawie 14 mln zł projektu, dzięki któremu rodzice z naszego regionu będą mogli łączyć życie prywatne i zawodowe. Wnioski o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani będzie można składać w dniach 3-20 września br.

Projekt Zachodniopomorskie Małe Skarby ma pomóc rodzicom małych dzieci wrócić na rynek pracy. Mogą z niego skorzystać osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub korzystające z urlopu wychowawczego/macierzyńskiego/rodzicielskiego ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat trzech. O wsparcie mogą starać się rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem, które od ukończenia dwudziestego tygodnia życia do momentu złożenia formularza rekrutacyjnego do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, nie było objęte opieką instytucjonalną.

Uczestnicy projektu mogą uzyskać refundację części poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Pobyt w żłobkach i u opiekuna dziennego będzie refundowany do kwoty 1140 zł miesięcznie, a w klubach dziecięcych do 760 zł miesięcznie. W przypadku wynajęcia niani kwota wsparcia będzie mogła wynieść do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli wnieść wkład własny w wysokości 5% od tych kwot.

Refundacja będzie przysługiwała przez maksymalnie 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia opieki nad dzieckiem lub do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia (w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia), ale nie dłużej niż do końca grudnia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach 3-20 września br. na dwa sposoby:

– osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30 w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na ul. A. Mickiewicza 41 lub w sekretariacie fili WUP w Koszalinie na ul. Słowiańskiej 15a)
– pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby realizatora projektu)

Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o naborze i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl