Będzie nowa forma wsparcia dla rodziców z Pomorza Zachodniego

Znamy już szczegółowe założenia programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, który ma pomóc rodzicom z naszego regionu łączyć życie prywatne i zawodowe. 

Szczegóły dotyczące programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” przedstawili dziś marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda. Program będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech wrócić na rynek pracy. Często problemem dla rodziców jest niemożliwość umieszczenie dziecka w placówce edukacyjnej – w placówkach publicznych brakuje miejsc, a w niepublicznych przeszkodą są spore koszty.

 Program ma umożliwić opiekę zarówno w płatnych instytucjach, jak i pozwolić na opłacenie przez rok niani. Liczymy, że dzięki programowi Zachodniopomorskie Małe Skarby będziemy mogli pomóc 700 rodzicom – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który wyjaśniał, że wprowadzenie projektu poprzedziły długie negocjacje z Komisją Europejską.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia w ramach projektu?

Zgodnie z założeniami projektu, na wsparcie będą mogli liczyć rodzice bezrobotni i bierni zawodowo (np. korzystający z urlopu wychowawczego), którzy nie mogą pójść do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Pomocą zostaną objęte również mamy przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Program zakłada też udzielenie wsparcia rodzicom dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

– Podstawowym założeniem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do pracy, do aktywności zawodowej. Powstają nowe żłobki i klubiki dziecięce, ale nikt do tej pory nie refundował kosztów opieki nad dzieckiem. Chcemy refundować cztery formy wsparcia – wyjaśniał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Andrzej Przewoda.

Na jakiej wysokości wsparcie mogą liczyć rodzice?

Pobyt w żłobkach będzie refundowany do kwoty 1140 zł miesięcznie, w klubach dziecięcych do 760 zł miesięcznie, a u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie. W przypadku wynajęcia niani kwota refundacji będzie mogła wynieść do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli wnieść tylko wkład własny w wysokości 5% od tych kwot. Refundacja będzie przysługiwała na maksymalnie 12 miesięcy kosztów opieki.

Rekrutacja do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” ruszy we wrześniu br., a Województwo Zachodniopomorskie i Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeznaczą na jego realizację prawie 14 mln zł.

Projekt potrwa od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147 i 91 42 56 148.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl