Od 9 listopada szkoła powszechnie zdalna. Czy zasiłki opiekuńcze też powszechne?

14:38
dodatkowy zasiłek opiekuńczy 9 - 29 listopada 2020
Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Zdjęcie ilustracyjne.

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniem Premiera Rady Ministrów od 9 do 29 listopada 2020 roku zdalnie uczyć się będą także najmłodsi uczniowie szkół podstawowych. Ustawa o przeciwdziałaniu epidemii dopuszcza w takiej sytuacji przywrócenie dodatkowych zasiłków dla opiekunów dzieci.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, potwierdza: „zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez 21 dni (9 – 29 listopada 2020 roku). Prawo do niego dotyczyć będzie opiekunów dzieci poniżej 8 roku życia oraz starszych niepełnosprawnych.

Co się musi zdarzyć, aby zasiłek opiekuńczy przysługiwał?

  • zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
  • czasowe ograniczenie zakresu lub trybu działania z powodu COVID-19  skutkujące niemożnością podjęcia opieki nad podopiecznymi przez takie placówki jak: żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego, podmiot zatrudniający dziennych opiekunów itp.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą wystąpić:

  • rodzice dzieci w wieku do lat 8
  • ubezpieczeni rodzice dzieci do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • ubezpieczeni rodzice dzieci do 18 lat z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • ubezpieczeni rodzice dzieci do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad podopiecznym.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl