Węzeł Głębokie – wieści z placu budowy [zdjęcia]

Prace zmierzające do wznowienia ruchu na nowej pętli, zmierzają ku końcowi. Zaplanowany kolejny etap robót, oznaczać będzie utrudnienia dla kierowców na ul. Zegadłowicza.

Infrastruktura na pętli tramwajowo – autobusowej jest już prawie gotowa. Układ torowy został zamknięty. Trwa rozwieszanie trakcji tramwajowej, podbite zostało torowisko, wykonywane są ostatnie spawy i drobne prace wykończeniowe. Przed oddaniem pętli, konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie próbnego przejazdu tramwaju.

węzeł głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Do końca zmierzają również prace przy budowie zbiornika retencyjnego. Zakończone jest betonowanie, wykonana będzie jeszcze izolacja i obiekt zostanie zasypany. W ramach prac drogowych, w najbliższym czasie rozpoczną się roboty przy budowie kolejnego fragmentu jezdni na ul. Zegadłowicza.

węzeł głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Utrudnienia na Zegadłowicza

W związku z budową nowej jezdni na ul. Zegadłowicza, od 12 listopada br., kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami. W godzinach 9:00-17:00 na odcinku pomiędzy Miodową a Kąpieliskową odbywać się będzie ręczne kierowanie ruchem. Kierowcy są proszeni o zachowanie uwagi i w miarę możliwości wybieranie alternatywnego przejazdu w kierunku Polic. Utrudnienia potrwają ok. 2-3 tygodnie – co jest uzależnione od tempa prac, jak również warunków atmosferycznych mających wpływ na technologię robót budowlanych.

O inwestycji

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo – autobusowa z peronami tramwajowo – autobusowymi „door to door”, miejscami postojowymi „kiss&ride”, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

Na terenie pętli zamontowanych zostanie 8 dwustronnych wiat przystankowych oraz elementy małej architektury takich jak ławki, przysiadki i kosze na śmieci. Pętla posiadać będzie budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Węzeł zostanie wyposażony w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowny poprzez panele słoneczne.

W ramach przebudowy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i  ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. Inwestycja obejmie również budowę parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

węzeł głębokie
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin (wizualizacja)

Przebudowane zostaną również okoliczne ulice.

W ramach przebudowy Al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie zachodniej znajdzie się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m.

Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m.

Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej. Po stronie zachodniej zaprojektowano pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m.

Na ulicy Miodowej przebudowany zostanie, niezbędny, odcinek, ze względu na przebudowę skrzyżowania i budowę wjazdu na pętlę. Wzdłuż ul. Miodowej, pomiędzy istniejącym budynkiem restauracji a pętlą tramwajowo – autobusową, zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m, z włączeniem do układu dróg leśnych. W pobliżu skrzyżowania wykonany zostanie wlot na układ ścieżek rowerowych z jezdni ul. Miodowej.

W ramach projektu dojdzie, również, do przebudowy ul. Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. Pojawi się nowa jezdnia o szerokości 6 m (2 x 3 m) a także ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa.

Prace obejmą także budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę instalacji podziemnych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Galeria zdjęć

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl