Nowa wystawa w Muzeum Narodowym na 75-lecie polskiego muzealnictwa w Szczecinie

Wystawa powstała z okazji jubileuszu 75-lecia polskiego muzealnictwa w Szczecinie oraz 50-lecia funkcjonowania placówki w sieci muzeów narodowych. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 16 maja  w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Na widzów czekają dzieła największych twórców nowoczesnych: Wojciecha Gersona, Stanisława Wyspiańskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Zbigniewa Dłubaka, Tadeusza Piotra Potworowskiego. Archeologiczna rama pozwala spojrzeć w nowym świetle także na działalność plastyków dłużej lub okresowo związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim: Leokadii Bielskiej-Tworkowskiej, Mariana Bogusza, Tadeusza Eysymonta, Sławomira Lewińskiego, Mariana Tomaszewskiego.

Wystawa Archeomoderna, pomyślana jako jubileusz 75-lecia polskiego muzealnictwa w Szczecinie oraz 50-lecia funkcjonowania placówki w sieci muzeów narodowych, ukazuje specyfikę tutejszych zbiorów artystycznych, łączących prehistorię ze sztuką współczesną.

1Aleksander Lesser, Książęta pomorscy Świętopełk i Bogusław, według „genealogii Xiążat Pomorskich oleyno malowaney około 1593. Obecnie znajdującej się w zamku w Berlinie”, 1854, Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

2Karol Beyer, Ozdoby srebrne z pocz. XI. wieku, wykopane w Majkowie pod Kaliszem, 1865, Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

3Wojciech Gerson, Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku, 1888, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

4Marian Wawrzeniecki, Rozkopany kurhan, 1891/1892, olej, płótno, 95,5 x 124, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Fot. Materiały prasowe

5Zygmunt Waliszewski, Wenus, 1917, Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

6Zofia Stryjeńska, Lipiec–Sierpień, fragment panneau dekoracyjnego, 1925, Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

7Tadeusz Cieślewski syn, Stara Leszczycha spiera się ze sneszkami z cyklu Dziw – opowieść na tle życia Prasłowian, 1937, kolekcja prywatna

Fot. Materiały prasowe

8Andrzej Stopka, Swantewit, fotos teatralny nieznanego autora, 1948, Archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

Fot. Materiały prasowe

9Marian Tomaszewski, Stworzenie świata (Moja Guernica), 1948, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

10Początek badań archeologicznych na Rynku Warzywnym w Szczecinie, 1951, fotografia archiwalna nieznanego autora, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

11Erna Rosenstein, Rozmowa z archeologiem, 1956, Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

12Sławomir Lewiński, Prasłowianka I, 1957, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

13Tadeusz Piotr Potworowski, Owalna kompozycja plastyczna, 1958, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

14Jan Lebenstein, Wiejski, 1963, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Fot. Materiały prasowe

15Danuta Paprowicz-Michno, Bitwa pod Cedynią 972, wyk. Manufaktura „Artes”, Gdańsk-Oliwa, 1979, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Fot. Materiały prasowe

16Romana Kaszczyc, Naczynie ceramiczne, ok. 1979, depozyt ze spuścizny Ziemowita Szumana w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Fot. Materiały prasowe

Kurator: dr Szymon Piotr Kubiak
Dokumentalistka: Beata Ganczarewicz
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wypożyczenia obiektów: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz kolekcje prywatne

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl