„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” Teatru Kana dostrzeżony we Włoszech

Spektakl „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” został zauważony przez selekcjonerów międzynarodowego festiwalu International Prize „The Naked Theatre” odbywającego się pod patronatem Prezydenta Włoch. Zespół Teatru Kana został zaproszony do finału XII edycji – publiczność festiwalu będzie mogła obejrzeć spektakl już 17 i 18 marca.

Jest to festiwal, podczas którego co roku konkurują ze sobą teatry ze wszystkich kontynentów. W tym roku Teatr Kana zaprezentuje się m.in. z Hong Kongiem i Japonią. To wielkie wyróżnienie: artyści szczecińskiego teatru są pierwszym zaproszonym zespołem z Polski.

Czym jest nagroda, o którą walczyć będzie Teatr Kana?

Nagroda jest dedykowana pamięci Teresy Pomodoro, która jako pierwsza wymyśliła i nadała życie idei teatru otwartego na wszelkie artystyczne „krzyżówki”, a w szczególności stawia w centrum własnego wyrazu artystycznego jego funkcję etyczną, katartyczną i mimetyczną.

Nagroda Międzynarodowa „The Naked Theatre” Teresy Pomodoro  ma na celu przywrócenie teatrowi jego wartości doświadczenia, wzrostu i dzielenia się, otwartego dla wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć czy przynależność w sensie geograficznym.

Dla Spazio Teatro No’hma przyznanie nagrody stanowi uzupełnienie i tak już wszechstronnej działalności prowadzonej przez teatr od początku jego istnienia, stając się jego „sercem”.

Dla Miasta Mediolan stanowi ona kolejne wzbogacenie jego polityki, mającej na celu wspieranie i promowanie nagród teatralnych miasta, dodając wartość do ugruntowanej rzeczywistości, która sprawia, że Mediolan jest krajową stolicą sztuk performatywnych.

O sztuce „Gęstość zaludnienia”

Bohaterowie opowieści Aleksijewicz są pogubieni w czasie. Nieustannie porównujący siebie stąd i  siebie z kiedyś, pęknięci, niedokładnie poskładani, mają jednak zdolność przenikliwego spojrzenia. Problem w tym, że jest to spojrzenie Orfeusza, spojrzenie wstecz (w tym wypadku w głąb czaszki, w siebie). Ich oczy napotykają na bezwzględny wzrok utraconego czasu – Meduzy, która grozi powrotem. Boją się: że przeszłość bezpowrotnie minęła, że jest już nie do odzyskania. Dawno wystygły ich ciała, jeszcze schną głowy po tańcu ostatniego dnia lata – w świecie sprzed wybuchu. Kiedyś głowa pociła się na zewnątrz, dziś poci się od środka. I jeszcze – istnieje obawa, że przeszłość znowu może stać się przyszłością. Ci ludzie stali się nosicielami traumy, wyczulonymi na katastrofę. Są prorokami nowych zagrożeń.

Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań, które przylepiły się do niego w trakcie drogi i które przyniósł ze sobą aż do: teraz, tutaj.

„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”
na podstawie „Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości” Swietłany Aleksijewicz
adaptacja i reżyseria: Krzysztof Popiołek
scenografia: Anna Wołoszczuk
kostiumy: Piotr Popiołek
obsada: Bibianna Chimiak, Karolina Sabat, Dariusz Mikuła, Piotr Starzyński
realizacja: Teatr Kana
premiera: czerwiec 2017
czas trwania: 80 minut

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl