Episkopat rekomenduje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy

Episkopat opowiedział się za udzieleniem przez biskupów diecezjalnych dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy niektórym wiernym. 

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski podjęła decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności, które będą obowiązywać do 29 marca br. W wydanym w czwartek komunikacie czytamy, że episkopat rekomenduje biskupom „udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej m.in. osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy świętej nie jest grzechem. Rada Stała zachęca te osoby do modlitwy oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Konferencja Episkopatu Polski wydała też zalecenia dla duchownych i wiernych dotyczące przestrzegania w kościołach kilku zasad (m.in. przekazywania znaku pokoju bez podawania rąk, przyjmowania komunii świętej na rękę, powstrzymania się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie oraz rezygnacji z napełniania kropielnic wodą święconą).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl