Cudzoziemcy założyli w regionie ponad 2400 firm w 2024 roku!

08:29
Cudzoziemcy założyli w regionie ponad 2400 firm
Zdjęcie ilustracyjne

Przedsiębiorczość cudzoziemców w województwie zachodniopomorskim rośnie dynamicznie. Na koniec roku 2024 w naszym województwie cudzoziemcy założyli ponad 2400 firm. To oznacza, że ten współczynnik rok do roku wzrósł o ponad 100%. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS w regionie przekroczyła 48 tysięcy osób.

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, tłumaczy ten wzrost działalności gospodarczej cudzoziemców, szczególnie obywateli Ukrainy, faktem, że region ten jest sprzyjający dla prowadzenia biznesu. Mówi również o istotnej roli, jaką odgrywa fakt, że osoby przybyłe z Ukrainy po wojnie muszą podjąć decyzję, czy chcą związać się z regionem na stałe i budować swoją przyszłość czy pracować dla innych pracodawców, ale często poniżej naszych kompetencji.

Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że dominujące branże wśród firm prowadzonych przez cudzoziemców to gastronomia, sektor beauty oraz rzemiosło. Zdaniem ekspertów, głównie obywatele Ukrainy są odpowiedzialni za ten wzrost, a ich zaangażowanie w różnorodne dziedziny biznesu świadczy o ich zdolnościach przystosowawczych.

Ponadto, coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zrzeszenie w Północnej Izbie Gospodarczej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu współpracą i integracją z lokalnymi strukturami biznesowymi.

Eksperci zauważają, że założenie własnej firmy staje się dla wielu Ukraińców sposobem na dostosowanie się do warunków rynku pracy, zwłaszcza że często oferty zatrudnienia nie spełniają ich oczekiwań. Bardzo ważnym aspektem jest też możliwość zatrudniania rodaków, co wpisuje się w pozytywne trendy rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Wielu cudzoziemców, zwłaszcza z Ukrainy, widzi w prowadzeniu własnej firmy jako szansę na przełamanie trudności związanych z poszukiwaniem pracy w swoich zawodach. Zmniejszenie dostępnych środków na wsparcie zawodowe po dwóch latach od zakończenia wojny sprawia, że wielu z nich musi szukać nowych ścieżek zawodowych, często poniżej swoich kwalifikacji.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl