Zaostrzone zasady wjazdu do Danii potrwają do 7 lutego

Jedziesz do pracy do Danii? Mimo obostrzeń możesz – pamiętaj o zaświadczeniu potwierdzającym negatywny wynik testu antygenowego.

Obostrzenia, które zostały wprowadzone na terenie Danii ze względu na stale pogarszającą się sytuację pandemiczną kraju pozostają utrzymane co najmniej do 7 lutego bieżącego roku. Duński rząd zadecydował, że restrykcje związane z pandemią koronawirusa muszą zostać zachowane przez dłuższy czas, ponieważ zaobserwowano znaczny wzrost zakażeń w wielu rejonach kraju. Rząd zaapelował także do osób aktywnych zawodowo, aby w miarę możliwości wykonywali testy na COVID-19, przynajmniej raz w tygodniu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wjechać do Danii?

Najważniejszą informacją dla osób podróżujących do Danii w celach zawodowych jest fakt, że na granicach wymagany jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który powinien być wykonany nie wcześniej niż w ciągu 24 godzin poprzedzających przyjazd.

Oznacza to, że podróżujący muszą mieć zasadny ważny cel wjazdu do Danii i być w stanie przedstawić dowód negatywnego wyniku testu COVID-19. Szybki test antygenowy jest ważny 24 godziny od momentu wystawienia w Polsce.

Wprowadzony został także ogólny zakaz lotów pasażerskich, w tym dla obywateli duńskich. którzy nie są w stanie przedstawić negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed odlotem.

Zakazy nie dotyczą lotów transportujących ładunki, lotów specjalnych oraz załóg lotniczych. Dodatkowo dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testowania na obecność COVID-19, jednakże stale zaleca się poddawanie ich takowym testom.

Kiedy wjazd do Danii nie będzie możliwy?

Na teren kraju nie można kategorycznie wjechać, jeżeli dane osoby podróżują w celach zawodowych takich jak np. rozmowa kwalifikacyjna lub spotkanie biznesowe. Nie wjadą także osoby będące współmałżonkiem osoby zamieszkującej w Danii, odbywające staż, uczące się w ludowych szkołach średnich, a także pracujące jako au pair.
Oznacza to, że w każdym z powyższych przypadków wjazd na teren Danii nie będzie możliwy nawet po okazaniu negatywnego testu na obecność koronawirusa.

Kto jeszcze może wjechać do Danii?

Obecnie lista powodów, które umożliwiają wjazd na teren kraju jest mocno okrojona. Do głównych celów podróży umożliwiających wjazd zalicza się np. bycie głównym opiekunem dzieci przebywających na terenie Danii, pokrewieństwo z osobą poważnie chorą lub umierającą, podróż w celu kontynuacji leczenia. Wyjątek dotyczy także osób oczekujących na narodziny własnego dziecka, mających wziąć udział w pogrzebie lub uczestniczących w postępowaniu sądowym.

Jeśli pracujesz na stałe w Danii to możesz bez problemu wjechać na teren kraju z wynikiem badania potwierdzającym brak zakażenia COVID-19 wykonanym nie wcześniej niż 24 godziny przed przyjazdem z Polski.

W Szczecinie możesz wykonać szybki test antygenowy nawet w weekend i od ręki otrzymać zaświadczenie lekarskie akceptowane na granicy duńskiej. Szczegóły na covidgentest.com.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl