Wojewoda apeluje do lekarzy i pielęgniarek o dobrowolne zgłaszanie się do pracy przy zwalczaniu epidemii

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zwrócił się do lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów z pytaniem o gotowość do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą zgłaszać się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

„W wypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarskiego, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…). Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii” – czytamy w pismach wojewody wysłanych do Okręgowych Izb Lekarskich w Szczecinie i Koszalinie, Izb Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie i Koszalinie, a także do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

We wskazanym przez wojewodę paragrafie jest mowa o tym, że do pracy niosącej ryzyko zakażenia nie mogą zostać skierowane osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat, osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat lub dziecko niepełnosprawne, osoby częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy, a także inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

Bardzo liczymy na wsparcie środowiska lekarskiego – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Jest ono potrzebne przy opiece nad osobami hospitalizowanymi m.in. w szpitalu monoprofilowym w Szczecinie [szpital zakaźny przy ul. Arkońskiej – dop. red.], a także w sytuacji, kiedy zaczną się zapełniać izolatoria, w których przebywać będą osoby z lżejszymi objawami koronawirusa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl