Szpital na Pomorzanach ogranicza odwiedziny i planowe przyjęcia

10:47
szpital na Pomorzanach
Fot. Mariusz Brzeziński/Fotopolska.eu

Szpital kliniczny na Pomorzanach poinformował o  ograniczeniu przyjęć planowych do szpitala oraz odwiedzin. Do odwołania. Decyzję tę tłumaczy troską o bezpieczeństwo pacjentów w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń wirusowych w tym COVID-19. 

– W związku z dynamicznie rozwijającym się wzrostem zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, obserwowanym w całym kraju, również w naszym szpitalu, zostają ograniczone przyjęcia planowe do szpitala – poinformowała Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej odwiedziny pacjentów mogą zostać ograniczone. Decyzje w tym zakresie podejmuje Lekarz Kierujący lub dyżurny.

We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują dotychczas stosowane zasady odwiedzin:

  1. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć osoby z objawami infekcji.
    2. Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny 1 osoby bliskiej u 1 pacjenta.
  2. Odwiedziny u pacjentów w stanie ciężkim, terminalnym oraz u dzieci ustalane są indywidualnie z Lekarzem Kierującym / dyżurnym.
  3. Osoba odwiedzjąca podczas wejścia do kliniki, oddziału stosuje się do zaleceń personelu medycznego.
  4. Zaleca się, by odwiedziny w miarę możliwości organizować po godzinie 12.00, tak by nie zakłócały pracy klinki, oddziału.

Ograniczone tymczasowo, do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej, są przyjęcia pacjentów planowych. O ewentualnych przesunięciach terminów zabiegów pacjenci informowani są na bieżąco.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w trybie pilnym otrzymają w szpitalu pomoc, tak jak do tej pory. Zabiegi nagle i ratujące życie oraz leczenie pacjentów onkologicznych również jest realizowane bez zmian.

Sytuacja w szpitalu jest stabilna, pacjenci są pod bieżącą, kompleksową opieką, a powyższe decyzje mają charakter tymczasowy i podyktowane są przejściową sytuacją epidemiologiczną, typową dla okresu wzmożonych zakażeń wirusowych.

Porody rodzinne odbywają się na dotychczasowych zasadach (informacje dostępne są na www.spsk2-szczecin.pl, w zakładce Dla Pacjenta- Informacje dla rodzących. Odwiedziny położnic odbywają się według aktualnych zasad.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl