Sukces medyków ze szpitala na Pomorzanach. HoloGraft w finale konkursu Start-Up-Med!

Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2 stworzyli niezwykły projekt – HoloGraft, służący do przetwarzania tomografii komputerowej do trójwymiarowego modelu aorty pacjenta w postaci hologramu. Projekt ten dostał się do finału III konkursu Start-Up-Med!

HoloGraft znalazł się wśród 5 najlepszych projektów wybranych przez jurorów konkursu oraz otrzymał nagrodę internautów. Autorzy wyróżnionych rozwiązań mogli zaprezentować swoje projekty podczas sesji VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ‒ HCC). Dr Paweł Rynio, kierownik projektu, tłumaczył podczas prezentacji:

W ten sposób będziemy mogli pomóc większej liczbie pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej i unikniemy przedwczesnych śmierci, którym tak naprawdę jesteśmy w stanie zapobiec, tylko potrzebujemy do tego odpowiednich narzędzi”.

HoloGraft w finale konkursu Start-Up-Med
Fot. SPSK-2

Celem konkursu Start-Up-Med jest wyróżnienie najbardziej kreatywnych start-upów, o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe.

Więcej szczegółów na temat samego projektu przeczytasz w naszym artykule.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl