Powstanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy?

13:20
Czym grozi palenie śmieci w kominku

Marszałek województwa chce kontynuacji działań na rzecz czystego powietrza na Pomorzu Zachodnim. Olgierd Geblewicz wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na uruchomienie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Chodzi o wsparcie w wysokości 20 milionów złotych.

Inicjatywa marszałka województwa to reakcja na wygaszanie przez rząd inwestycji i programów ochrony powietrza realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ostatnie kłopoty ze smogiem w Polsce pokazały, że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, o którą musimy zacząć skuteczniej zabiegać. Co prawda na tle innych regionów Pomorze Zachodnie wypada korzystniej, ale stężenie zanieczyszczeń i tak zostało w naszym województwie przekroczone – podkreśla Olgierd Geblewicz – Zachodniopomorski Program Antysmogowy ma zastąpić wygaszane programy, takie jak: Kawka, Ryś czy Prosument. Trudno zrozumieć, dlaczego dotychczasowe sprawdzone rozwiązania są likwidowane przez rząd. To przecież dzięki Kawce, którą wymyślono właśnie w Szczecinie, zlikwidowano dotąd ponad 35 tys. palenisk w całej Polsce, czyli tyle ile truje w samym Krakowie. Nowy program miałby ułatwić mieszkańcom wymianę starych pieców, a tym samym ograniczyć emisję szkodliwych pyłów do atmosfery – dodaje zachodniopomorski marszałek.

Program miałby być uruchomiony po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Jego realizację zaplanowano na kolejne 3 lata. Założono w nim wymianę około 2 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe, a w konsekwencji ograniczenie emisji pyłu PM10 i PM2,5. O fundusze mogliby się ubiegać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniających nowoczesne źródła energii refundowany byłby nawet w 50%, lecz nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. W praktyce chodzi o podłączenie do sieci cieplnej, zakup kondensacyjnych kotłów gazowych, a także montaż ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła czy nowoczesnych urządzeń na biomasę.

Samorząd województwa zachodniopomorskiego działa na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie od 2008 roku. W 2013 zachodniopomorski sejmik uchwalił dla wszystkich stref województwa programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych, w których oprócz wskazania przedsięwzięć naprawczych, zawarto również procedury postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń stężeń poziomów informowania oraz poziomów alarmowych. Dzięki nim dla mieszkańców Pomorza Zachodniego styczniowa sytuacja „smogowa” była pierwszą od wielu lat, a województwo zachodniopomorskie, za sprawą wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Szczecinie, stało się wyróżniającym w Polsce regionem pod względem jakości środowiska naturalnego. Zachodniopomorski Program Antysmogowy miałby być kontynuacją tych ekologicznych inicjatyw.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego