Palenie na przystankach – Straż Miejska przypomina o problemie

13:00
Palenie na przystankach
źródło: canva.com

Palenie na przystankach to plaga wielu miast w Polsce, w tym Szczecina. Pomimo oznakowania, które jasno zabrania palenia w obrębie przystanku – wciąż nie brakuje osób, które nie stosują się do zakazu. Straż miejska przypomina, że łamanie tego przepisu może słono kosztować – nawet do 500 złotych.

Palenie na przystankach niedozwolone prawnie

O problemie wiedzą zarówno użytkownicy komunikacji miejskiej, którzy niejednokrotnie byli narażeni na wdychanie szkodliwego dymu papierosowego oraz służby miejskie. Straż Miejska przypomina, że już ponad 10 lat obowiązują przepisy, które zabraniają palenia na przystankach. Prawo dotyczy nie tylko tytoniu i wyrobów tytoniowych, ale również papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych. Pomimo tego niemal codziennie można zobaczyć osoby, które nic sobie nie robią z zakazu.

Prawo miejscowe również przeciw palaczom

Zakaz palenia jest zawarty również w uchwale nr XXXV/880/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jakie miejsca są wymienione w akcie? Oprócz przystanków możemy tam znaleźć m.in. zakaz palenia na placach zabaw, boiskach szkolnych, otwartych obiektach sportowych (poza miejscami wyznaczonymi), widowni Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec czy Ogród Różany (poza miejscami wyznaczonymi)

Palenie na przystankach – surowe kary

Wszyscy, którzy nie stosują się do zakazów muszą być świadomi, że grozi im za to mandat. Jak mówi Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie – najwyższa kara może wynieść nawet 500 złotych. Przedstawicielka szczecińskiej Straży Miejskiej zauważa, że interwencje dotyczące łamania zakazu palenia nie należą do najłatwiejszych, bo palący na widok mundurowych odchodzą z przystanku lub gaszą papierosa.

Zakaz palenia – gdzie jeszcze?

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprost wymienia miejsca, w których nie wolno palić. Są to m.in. tereny zakładów lecznic i innych obiektów, w których udziela się świadczeń zdrowotnych, na terenach uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych czy innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. W ustawie znajdziemy również przystanki komunikacji publicznej czy place zabaw dla dzieci, które wyszczególnia również prawo miejscowe.

Palenie wśród młodzieży

Wśród palaczy znajdują się także osoby nieletnie, które zostały zdyscyplinowane przez strażników. Takie osoby mogą spodziewać się powiadomienia rodziców czy opiekunów poprzez wysłanie specjalnego listu, a uporczywe palenie papierosów może skutkować powiadomieniem dyrekcji szkoły, która może podjąć dalsze kroki w celu rozwiązania problemu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl