Opieka koordynowana w POZ. Jakie zmiany dla pacjentów?

08:42
opieka koordynowana
Fot. Pixabay

Większy pakiet badań w POZ, leczenie najpowszechniejszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego, możliwość konsultacji z dietetykiem, informowanie o tym, jak radzić sobie z chorobą przewlekłą. Te zmiany w POZ to elementy opieki koordynowanej. To wzmocni rolę POZ w systemie ochrony zdrowia. Opieka koordynowana w POZ to szybsze i bardziej skuteczne diagnozowanie, leczenie chorób przewlekłych, umożliwi ono też łatwiejszy dostęp do specjalisty. Od 1 października 2022 r. placówki mogą składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ o rozszerzenie zakresu usług w umowie z Funduszem.

Czym jest opieka koordynowana?

Opieka koordynowana daje o wiele więcej możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były przeznaczone dla lekarza specjalisty.

Leczenie będzie opierało się na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej).  Powinno brać pod uwagę nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje na przykład z dietetykiem.

Do czego odnosi się opieka koordynowana?

Koordynacja opieki nad pacjentem odnosi się do schorzeń z zakresu:

  • kardiologii;
  • diabetologii;
  • chorób płuc;
  • endokrynologii.

Na to najczęściej chorują Polacy. W przypadku pacjentów, u których wykryto te choroby, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową. Następnie określa indywidualny plan leczenia.

Więcej badań i dodatkowe porady lekarskie

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ jest związane z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Warto tu wymienić:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG;
  • EKG wysiłkowe;
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.);
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
  • ECHO serca.

Wcześniej na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu na przykład cukrzycy) i konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, umożliwi szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Konsultacje między lekarzami

Nowością jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie będzie można prowadzić też zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, będzie miało wpływ na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator opieki w POZ po raz pierwszy został wprowadzony w październiku 2021 r. Wtedy zadania koordynatora koncertowały się na działaniach profilaktycznych.

Więcej o opiece koordynowanej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/opieka-koordynowana-wyzszy-standard-poz,8064.html

Wprowadzenie opieki koordynowanej zwiększa rolę koordynatora, który zatroszczy się m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Przepisy nie mówią o tym, że musi to być osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może wykonywać personel, który już działa w poradni.

Opieka koordynowana – dodatkowe środki dla POZ

Możliwość zlecania nowych badań, określanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są samodzielnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana bez względu na stawkę kapitacyjną.

Lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w postaci budżetu powierzonego. Ten model rozliczania części świadczeń w POZ pojawił się w lipcu 2022 r. Wtedy lekarze POZ otrzymali możliwość zlecania 8 dodatkowych badań. Za każde z nich NFZ płaci odrębnie.

Więcej o reformie POZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/reforma-poz–korzysci-dla-pacjenta

W przypadku opieki koordynowanej jest tak samo. Lekarz POZ dostaje budżet powierzony na koordynację, gdzie każde badanie i konsultacje Fundusz rozlicza według kosztów wycenionych przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wprowadzenie opieki koordynowanej jest dobrowolne

Wprowadzenie opieki koordynowanej w przychodni jest dobrowolne. Przychodnie, które już są gotowe do włączenia koordynacji, od 1 października 2022 r. mogą występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Na następnym etapie oddział wojewódzki NFZ sprawdzi wnioski i podpisze aneksy do umów. Wówczas placówki POZ poszerzą swoją ofertę dla pacjentów.

Zmiany w POZ etapy działania zespołu przy Ministrze Zdrowia

Wprowadzenie opieki koordynowanej poprzedziły działania zespołu ekspertów i lekarzy praktyków powołanego przy Ministrze Zdrowia, na czele z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas, konsultantką krajową ds. medycyny rodzinnej. W pierwszym etapie – październik 2021 r. – wprowadzono nową funkcję w POZ. To znaczy koordynatora, który czuwa nad profilaktyką i kieruje pacjentów na badania profilaktyczne.

W lipcu tego roku pojawił się budżet powierzony diagnostyczny, a razem z nim dodatkowe badania dla pacjentów. Obecnie wprowadzany jest najistotniejszy etap reformy POZ, czyli opieka koordynowana.

Model opieki koordynowanej w POZ, NFZ przetestował w ramach projektu pilotażowego „POZ Plus”. Projekt objął ok. 40 poradni POZ i 350 tys. osób w Polsce. Rozwiązania, które sprawdziły się w pilotażu, znalazły się w ostatecznym kształcie wprowadzanej właśnie opieki koordynowanej w skali kraju.

Koszt wprowadzenia opieki koordynowanej

Roczny koszt świadczeń z zakresu opieki koordynowanej może wynieść nawet ponad 1,2 mld zł.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1242022dsoz,7571.html

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl