Gdzie po pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim

09:17
pomoc psychologiczna
Zdjęcie ilustracyjne

W województwie zachodniopomorskim jest coraz więcej miejsc, w których pacjenci mogą otrzymać fachową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychologiczno – terapeutyczną. Pomoc udzielana jest na trzech poziomach referencyjnych.

Pierwszy poziom referencyjny
Najbliżej mieszkańców jest pierwszy poziom referencyjny, czyli poradnie, w których dzieci oraz młodzież otrzymają opiekę psychologów, terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów. Poradnie znajdują się w różnych częściach województwa, tak by wszyscy potrzebujący mieli do nich jak najbliższy dostęp.

Drugi poziom referencyjny
Na tym poziomie są poradnie specjalistyczne, do których pacjent jest kierowany, gdy pomoc oferowana na pierwszym poziomie okaże się niewystarczająca. W poradniach specjalistycznych dostępni są w szczególności lekarze psychiatrzy.

Trzeci poziom referencyjny
Pomoc na trzecim poziomie zabezpieczenia świadczona jest oddziałach psychiatrycznych. Hospitalizacja jest stosowana w ostateczności, gdy opieka w warunkach ambulatoryjnych jest nieskuteczna lub niewystarczająca. Personel oddziału psychiatrycznego składa się z wykwalifikowanych lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów i terapeutów. W województwie zachodniopomorskim dla dzieci i młodzieży działa:

 • 13 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny)
 • 3 poradnie zdrowia psychicznego (II poziom referencyjny).

WYKAZ PLACÓWEK wg poziomów referencyjnych

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – III poziom referencyjny

 • Szczecin, SPSZOZ – Zdroje, Mączna 4, informacja: 91 880 64 54, 91 880 64 43, rejestracja: 91 880 64 46

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (bez poziomu referencyjnego)

Centra Zdrowia Psychicznego – kompleksowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych

Centra Zdrowia Psychicznego są programem pilotażowym, który został stworzony przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast nad jego realizacją czuwa Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tego programu do dyspozycji pacjentów oddane zostały jednostki, w których uzyskają oni świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych: poradnie i leczenie środowiskowe (domowe), w warunkach dziennych oraz stacjonarnych (oddział psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć). Celem Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie kompleksowej opieki pacjentom potrzebującym pomocy psychiatrycznej.

Punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny (PZK)

Miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z Centrum Zdrowia Psychicznego jest punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny (PZK), zorganizowany w ramach poradni zdrowia psychicznego. PZK czynny jest co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Tutaj przeprowadzana jest wstępna ocena potrzeb zdrowotnych pacjenta, uzgadniany wstępny plan postępowania terapeutycznego oraz udzielane wsparcie. W ramach PZK uzgadniany jest termin udzielenia określonego zakresu świadczeń. W razie potrzeby wskazywane jest miejsce, gdzie można uzyskać pomoc społeczną.

W województwie zachodniopomorskim powstało 9 Centrów Zdrowia Psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego, umowa Szpitala w Szczecinku:

 • Białogard, Nowowiejskiego 7, 94 311 37 74, 535 706 031, 531 625 055
 • Szczecinek, Kościuszki 38C, 508 436 429, 94 372 34 13

Centrum Zdrowia Psychicznego, umowa SPZOZ MSWiA w Złocieńcu:

 • Drawsko Pomorskie, Obrońców Westerplatte 11, 451 167 825, 451 167 827
 • Łobez, Drawska 6, 451 071 102
 • Świdwin, Drawska 38, 451 071 100
 • Złocieniec, Kańsko 1, 94 36 71 222

Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Medison w Koszalinie

 • Koszalin, Sarzyńska 9, 94 347 07 55

Centrum Zdrowia Psychicznego, SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM

 • Szczecin, Broniewskiego 26, 91 351 13 77, 91 351 13 78, 507 118 219, 91 454 07 01

Centrum Zdrowia Psychicznego – 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

 •  Wałcz, Kołobrzeska 44, 261 473 037

Terapia osób z doświadczeniem traumy

Jest to nowy program pilotażowy skierowany do osób z doświadczeniem traumy związanej z trudnymi doświadczeniami z różnych obszarów: uczestniczenie w działaniach wojennych, doświadczenie uchodźcze, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym czy innym zdarzeniu losowym, które wpłynęło na zdrowie psychiczne pacjenta.

Poradnie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży (od 1 października 2023)

Wszystkie miejsca udzielania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – TUTAJ

/Źródło: MFZ Szczecin/