Centrum Koordynacji Onkologicznej pomoże pacjentom onkologicznym

08:44
Centrum Koordynacji Onkologicznej
źródło: canva.com

Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej to projekt ZCO, którego głównym założeniem jest wzmocnienie i poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi. W ramach projektu wyremontowany zostanie jeden z budynków znajdujących się na terenie szpitala. To właśnie w nim ma znaleźć się nowe Centrum oraz pomieszczenia dla zespołu psychoonkologów.

Centrum Koordynacji Onkologicznej – umowa została podpisana

Aby projekt został zrealizowany – podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZP).

– Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie czyni kolejny krok, by usprawnić opiekę nad pacjentami onkologicznymi. Wkrótce w jednym miejscu pacjenci znajdą wsparcie, które jest niezbędne w procesie skutecznego leczenia. Szpitalowi w podniesieniu standardów medycznych ponownie przyjdą z pomocą środki specjalnego programu REACT-UE dedykowane ograniczeniu społecznych skutków pandemii. Przypomnę, że w listopadzie w ramach tego samego działania placówka otrzymała już ponad 3 mln zł na zakup aparatury do diagnostyki obrazowej – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt uzyskał także pozytywną opinię wojewody zachodniopomorskiego.

– Centrum Koordynacji zakłada przede wszystkim wzmocnienie opieki nad pacjentem onkologicznym od momentu, kiedy pierwszy raz pojawia się w naszym szpitalu, aż do zakończenia procesu leczenia oraz monitorowania stanu zdrowia i efektów terapii w ramach badań kontrolnych – wyjaśnia Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. 

Centrum Koordynacji Onkologicznej
Fot. wzp.pl

Pacjenci otrzymają lepszą opiekę

Pacjenci na każdym etapie diagnostyki i leczenia otrzymają przydzielonego koordynatora. Zadaniem koordynatorów będzie wspieranie pacjenta na wszystkich etapach związanych z diagnostyką oraz leczeniem. Pomogą pacjentom umówić badania i wizyty oraz zapewnią kontakt ze specjalistami. W Centrum pojawią się również stanowiska do zdalnej obsługi pacjentów.

Wymóg koordynacji opieki jest zawarty m.in. w procedowanej ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. ZCO będzie spełniało wymagania określone określone dla Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego III poziomu, zobligowanych m.in. do realizacji planów leczenia onkologicznego, wyznaczenia koordynatorów tego leczenia i zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu wizyt i badań.

W budynku stacjonować będzie również zespół psychoonkologów.

– Zauważamy konieczność rozszerzenia i zwiększenia dostępności w zakresie opieki psychoonkologicznej dla pacjentów i ich rodzin – mówi dyrektor Adrian Sikorski – Pacjenci bardzo często zgłaszają nam potrzebę takiego wsparcia. W naszym szpitalu pracuje dwóch psychoonkologów, po utworzeniu Centrum powstaną warunki, by otworzyć dodatkowe gabinety do pracy indywidualnej i terapii grupowych oraz zwiększyć ilość zatrudnionych specjalistów. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wzmocnić opiekę psychoonkologiczną.

Diagnoza oraz proces leczenia onkologicznego to ogromne obciążenie psychiczne – zarówno dla pacjentów, jak i ich bliskich. Nastawienie psychiczne do leczenia czy siła do walki z chorobą są kluczowe w terapii. Psychoonkolog udzieli pacjentowi wsparcia terapeutycznego, pomoże radzić sobie ze stresem i emocjami, a także z obciążeniem psychicznym, które pojawia się w tej trudnej walce.

Projekt „Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez utworzenie centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii jako przykład włączenia telemedycyny do opieki koordynowanej” uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP) w wysokości blisko 2 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł. Realizacja inwestycji potrwa ok. 10 miesięcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.

Autor: Infoludek.plszczecin@infoludek.pl