Bezpłatne testy  sprawności ruchowej i poznawczej w ramach akcji „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

W związku z Obchodami Dni Zdrowia w Powiecie Polickim każdy może udać się na bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Testy sprawności ruchowej i poznawczej odbędą się we wtorek 21 września w godz. 10.00 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowska 8 (wejście A, wyodrębnione pomieszczenie na holu).

Powiat Policki włącza się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer–rozumiem–wspieram”. Z okazji Światowego Dnia Walki z Chorobą Alzheimera Starostwo Powiatowe w Policach zaprasza osoby 55+ na testy sprawności ruchowej i poznawczej.

Pakiet narzędzi do wykorzystania w warunkach domowych dostępny jest także na stronie www.testysenioralne.pl.

Wydarzenie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzyma niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.

Jak będą wyglądały badania?

Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej.

Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Badanie to nie postawi diagnozy, ale wskaże czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań.

Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Od  22 września 2021 r. wyznaczony pracownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach będzie mógł przeprowadzać testy sprawności ruchowej i poznawczej w siedzibie urzędu (pokój nr 19), gdy tylko senior z terenu Powiatu Polickiego zwróci się z taką prośbą.

Po przeprowadzonym teście senior otrzyma jego wydruk i w przypadku takiej potrzeby będzie mógł bezpośrednio kontaktując się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej omówić wyniki i ewentualne wątpliwości.

Przydatne informacje:
Instytucje wspierające chorych  na Alzheimera
Broszura informacyjna o potrzebach chorych

/Źródło: Powiat Policki/