Bezpłatna Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

11:36

Rodzicu, jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, że jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie, zgłoś się do Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie.

Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w poradni jest bezpłatna

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Z terapii mogą korzystać dzieci:

 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • zaburzeniami neurologicznymi,
 • zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
 • wcześniactwem oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.

Konsultacje i zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju są bezpłatne.

Poradnia oferuje:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • opracowujemy Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego dziecka,
 • wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka.

Poradnia zapewnia:

 • Terapię ruchu (rehabilitacja, ruch rozwijający W. Sherborne),
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Ogólnorozwojową terapię psychologiczną,
 • Terapię logopedyczną,
 • Usprawnianie widzenia,
 • Stymulację wielozmysłową w salach terapeutycznych
 • Psychomotorykę

Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna OtoJa prowadzi również nieodpłatnie takie zajęcia WWR.

Wymagane dokumenty przyjęcia dziecka do zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki,

Dokumenty należy składać w siedzibie.

Fundacja OtoJa
ul. Władysława Reymonta 33
71-276 Szczecin
Tel.: 884 84 84 99
Email: fundacja.otoja.biuro@gmail.com

Źródło: Fundacja OtoJa