24 mln zł na staże podyplomowe dla lekarzy i stomatologów

14:32
staże podyplomowe
Fot. Materiały prasowe

Blisko 24 miliony złotych zostały przeznaczone na staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów. Fundusze w całości pochodzą z budżetu państwa.

W Szczecinie wojewoda Adam Rudawski, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i członkini zarządu województwa Anna Bańkowska podpisali umowę gwarantującą sfinansowanie procedur stażowych.

Wartość umowy wynosi 23 822 000 złotych, a przekazane środki pozwolą na pokrycie kosztów staży podyplomowych dla 209 lekarzy i 50 lekarzy dentystów w 53 podmiotach leczniczych na Pomorzu Zachodnim.

Od 2023 roku środki na lekarskie staże podyplomowe przekazuje Wojewoda Zachodniopomorski, zastępując w tej roli Ministerstwo Zdrowia, które pełniło tę funkcję do końca 2022 roku.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreślił znaczenie finansowania staży medycznych dla młodych lekarzy, umożliwiając im praktyczne kształcenie. Marszałek Olgierd Geblewicz zaznaczył, że w obliczu wyzwań w ochronie zdrowia kluczowe jest zabezpieczenie personelu medycznego, a wspieranie młodych specjalistów to kluczowy element tego procesu. Członkini zarządu województwa Anna Bańkowska podkreśliła, jak bardzo istotna jest profesjonalna pomoc medyczna i z radością ogłosiła, że lekarze i lekarze dentyści mogą już od marca rozpocząć roczny staż w placówkach medycznych.

Staż podyplomowy dla absolwentów studiów medycznych trwa 13 miesięcy, a dla lekarzy dentystów 12 miesięcy. Podczas stażu młodzi lekarze zdobywają praktyczne umiejętności, uczą się zasad pracy w placówkach leczniczych i uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach dotyczących różnych obszarów medycyny.

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe lekarza stażysty wynosi 6029 złotych brutto. Podmioty realizujące staże otrzymują również refundację różnych kosztów, takich jak dyżury (dla lekarzy), ryczałt za prowadzenie stażu, koszty materiałowe (dotyczące dentystów) oraz środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szacuje się, że średnia comiesięczna refundacja stażu lekarza wynosi 9980 złotych, a stażu lekarza dentysty 7624 złote.

Co roku w regionie odbywa się około 250 staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w ponad 50 placówkach leczniczych na terenie województwa Pomorskiego Zachodniego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl