Zarząd Województwa Lubuskiego wnioskuje o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze – podjął decyzję o skierowaniu do rządu RP oraz wojewody lubuskiego wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w trybie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

W związku z informacjami mediów niemieckich o obecności rtęci w wodach Odry Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wnioskuje o rzetelne informowanie społeczeństwa o wynikach badań wód Odry oraz położonych w jej pobliżu studni.

Konieczne jest wyposażenie członków Polskiego Związku Wędkarskiego, społecznej straży rybackiej oraz osób zaangażowanych w odławianie martwych zwierząt w niezbędne narzędzia i środki ochrony osobistej.

Konieczne jest przygotowanie i wdrożenie procedury w zakresie zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców.

Katastrofa trwa na terenie pięciu województw. Odpowiedzialne instytucje nie ostrzegły mieszkańców, zdumiewająca jest ich bierność, na którą wobec rozmiaru katastrofy społeczeństwo już nie pozwoli.

Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił także przeznaczyć 100 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i niezbędnego – do odłowu martwych ryb – sprzętu dla Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Zielonej Górze.

Zobacz także:

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Niemcy wykryli rtęć

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl