Projekt Rynku w Trzebiatowie – znamy zwycięzcę!

Rynek w Trzebiatowie czekają duże zmiany. W Konkursie na nowy projekt zagospodarowania wzięło udział 26 prac. Wszystkie projekty zostały zatwierdzone przez Komisję, ale wygrać mógł tylko jeden z nich. Kto wygrał i jak będzie wyglądał trzebiatowski rynek?

Jak wybrano zwycięzcę?

Oceny prac konkursowych odbywały się 28 oraz 29 marca 2023 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Trzebiatów. Posiedzenie było tajne, a prace zostały wcześniej zakodowane, aby nie było wiadomo, kto jest ich autorem. Komisja podczas posiedzenia Sądu konkursowego wybrała zwycięską propozycję oraz zdecydowała o przyznaniu pozostałych nagród konkursowych.

W skład Sądu konkursowego weszli: mgr inż. arch. Marcin Brataniec (Przewodniczący Sądu), dr inż. arch. Miłosz Raczyński (Sędzia Referent), mgr inż. arch. Sławomir Wunsch (Sędzia Referent), prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew Paszkowski, Alina Rachańska oraz Robert Rowski.

Członkowie Sądu Konkursowe byli zgodni co do ostatecznej decyzji i nie zgłosili sprzeciwu w sprawie wyników rozstrzygnięcia. Kierownik Zamawiającego zatwierdził wyniki rozstrzygnięcia Konkursu 29 marca 2023 roku.

Wyniki Konkursu

Pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 15 (identyfikator EPK 006), której autorami są Andrzej Jaworski oraz Julian Żmijewski (JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c.) wraz ze swoim zespołem projektowym. Sąd Konkursowy uzasadnił swoją decyzję w następujący sposób:

Pierwszą nagrodę przyznano za czytelną dyspozycję przestrzeni rynku szanującą uwarunkowania historyczne i jednocześnie otwartą na współczesne i przyszłe potrzeby mieszkańców miasta i turystów. Autorzy wrażliwie i z szacunkiem podchodzą do zastanych wartości miejsca, wykorzystują motywy bruków i ukośnych pasów dla stworzenia jasnej i klarownej kompozycji przestrzennej. Projekt proponuje elastyczną i otwartą przestrzeń właściwą dla przyjęcia różnych aktywności, jednocześnie zapewnia kameralne miejsca wypoczynków w ramach zachowanych i projektowanych stref zieleni. Autorzy wnikliwie przeanalizowali potrzeby miejsca i przewidzieli rozwiązania dotyczące zapewnienia dostępnych dojść i wejść dla lokali użytkowych w pierzejach rynku a także zaproponowali poszerzenie przestrzeni przyległych do tych lokali co umożliwi rozwinięcie ich działalności. Projekt przewiduje właściwe rozwiązania w zakresie organizacji ruchu oraz parkowania samochodów otwarte na przyszłe przekształcenia i ograniczenia. Praca z poszanowaniem dla aspektów ekologicznych przewiduje rozwiązania i środki techniczne realne do realizacji i racjonalne eksploatacyjnie.

Zwycięzcy w ramach pierwszej nagrody otrzymają 30 tys. zł brutto.

Drugą nagrodę (20 tys. zł brutto) otrzyma z kolei Marek Wawrzyniak (firma topprojekt), którego praca otrzymała identyfikator EPK 036.

Uzasadnienie:

Praca uzyskała nagrodę za znalezienie sposobu na podkreślenie wyjątkowości Trzebiatowa, jako miasta pomorskiego na szlaku „gotyku ceglanego” poprzez wprowadzenie ceramicznej cegły brukowej jako wiodącego materiału posadzki Rynku (w części przeznaczonej dla ruchu pieszego), nawiązującej do cegły – charakterystycznego, historycznego materiału budowlanego Pomorza Zachodniego,- za konsekwentny, klarowny projekt kompozycji zieleni przyrynkowej i program gospodarowania zielenią z doborem platanów jako naturalnej osłony przez przegrzewaniem się przestrzeni publicznej Rynku.

Trzecie miejsce (15 tys. zł brutto) otrzymała firma Makowscy Mużacz sp. z o.o. Nad projektem pracowali: Renata Makowska, Krzysztof Makowski oraz Łukasz Mużacz. Praca znajdowała się pod identyfikatorem EPK 022.

Uzasadnienie:

Nagrodę przyznano za jasny układ przestrzenny adekwatny do funkcji i rangi rynku miejskiego z podkreśloną preferencją ruchu pieszego i włączeniem obecnych oraz potencjalnych funkcji parterów pierzei w życie rynku. Wątpliwości budzi mało czytelne połączenie parkingów zlokalizowanych w południowo zachodniej części rynku z ruchem pieszym skutkujące też przypadkowym rysunkiem posadzki.

Kto otrzymał wyróżnienie?

Trzy równorzędne wyróżnienia przyznano pracom o identyfikatorach EPK 034 (firma MXL4 sp. z o.o.), EPK 004 (Marcin Gierbienis oraz Damian Poklewski-Koziełł) oraz EPK 007 (Piotr Płaskowicki).

 

źródło: UM Trzebiatów
źródło: UM Trzebiatów
źródło: UM Trzebiatów

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl