Kierowcy pojada obwodnica Sianowa już w wakacje

Trwają już prace wykończeniowe na obwodnicy Koszalina i Sianowa. Aktualnie drogowcy skupiają się na oznakowaniu, montażu barier oraz ekranów. Również na węźle Sianów Zachód trwają ostatnie roboty. Już w lipcu tego roku kierowcy będą mieli możliwość ominięcia Sianowa, korzystając z nowej drogi S6.

Dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

Kontynuowane są również prace drogowe i mostowe na dalszym odcinku obwodnicy, w kierunku węzła Koszalin Wschód. Tam powstaje imponująca estakada ES-119 o długości prawie 800 metrów. Całkowite zakończenie prac na obwodnicy planowane jest w drugim kwartale przyszłego roku.

Obwodnica Koszalina i Sianowa jest funkcjonującą częściowo trasą od 2019 roku. Kierowcy korzystają z jej zachodniej części, łączącej węzły Bielice i Koszalin Wschód, wraz z fragmentem S11 do węzła Koszalin Zachód oraz wschodniego końca trasy z węzłem Sianów Wschód.

Na fragmencie między węzłami Koszalin Wschód a Sianów Zachód były konieczne  zmiany w projekcie drogi ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w okolicach Góry Chełmskiej oraz obszarze na północny zachód od Sianowa. Pierwotnie droga S6 miała przebiegać pod linią kolejową Koszalin – Gdańsk, ale nowy projekt zakłada budowę estakady o imponującej długości prawie 800 metrów nad tą linią kolejową. Te nowe rozwiązania umożliwił  kontynuację prac w obszarze, gdzie występują napięte zwierciadła wód gruntowych z kilkoma poziomami wodonośnymi.

Etapy udostępniania drogi

Oddawanie drogi do użytku będzie odbywać się etapami. Na północnym odcinku S6, za Sianowem, mamy największy postęp prac, które były już wcześniej realizowane przez poprzedniego wykonawcę. Ponadto, w ramach aktualnego zadania, trwajja prace nad węzłem Sianów Zachód w okolicach miejscowości Gorzebądz. Dzięki temu będzie możliwe wcześniejsze oddanie do użytku samej obwodnicę Sianowa, co jest planowane na lipiec tego roku.

Natomiast na dalszym fragmencie obwodnicy, między węzłem Sianów Zachód a węzłem Koszalin Wschód, realizowany jest najbardziej skomplikowany element inwestycji, czyli estakada. Budowa tego obiektu odbywa się przy użyciu dwóch metod – nawisowej i nasuwania podłużnego. Postęp prac przy metodzie nasuwania podłużnego wynosi już 77 procent. Kontynuowane są także prace przy realizacji przęseł za pomocą metody nawisowej. Całkowite zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest w drugim kwartale przyszłego roku.

 

Fot. GDDKiA w Szczecinie
Fot. GDDKiA w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl