Fragment średniowiecznej bulli papieża Innocentego odnaleziony w Kamieniu Pomorskim!

W Kamieniu Pomorskim – podczas prac ziemnych prowadzonych na ulicy Wilków – członkowie Stowarzyszenia im. Św. Korduli dokonali sensacyjnego odkrycia. Natrafili bowiem na fragment średniowiecznej ołowianej bulli papieża Innocentego.


Prace ziemne odbywają się pod nadzorem archeologicznym Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Na znalezisko natrafili panowie Mariusz Polewczyński i Jacek Ukowski. Zachowała się jedynie połowa bulli.

Na rewersie pierwotnie umieszczone było przedstawienie dwóch apostołów i napis kapitułą S(anctus)PA(ulus)S(anctus))PE(trus)- zachował się jedynie wizerunek św. Piotra.

Źródło: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Natomiast na awersie imię papieża, niestety zachowało się tylko kilka liter napisu uncjalnego IN (NO)/CE(NTIIUS)/PP.

Źródło: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Dużym zaskoczeniem było miejsce odkrycia bulli, na którą natrafiono ok. 4 metrów od budynku po byłym browarze Voerkeliusów. Prawdopodobnie ziemia, w której odkryto zabytek została nawieziono z innego miejsca.

Jest to drugi zabytek tego typu odkryty w Kamieniu Pomorskim. W 2020 roku pani Kinga i Jolanta Igras natrafiły na ołowianą bullę papieża Benedykta XIII (1334-1342).

Na terenie kraju odkryto tylko kilkanaście tego typu zabytków i uchodzą one za wyjątkowe, m.in. zostały odkryte w Gdańsku na terenie Starego Miasta, Kołbaczu na terenie opactwa, Krakowie na Wawelu, Poznaniu na Ostrowie Tumskim, Grodnie na zamku, Wrocławiu na Nowym Targu, w Grzybowie niedaleko Kołobrzegu.

Zobacz także:

W Kamieniu Pomorskim odkryto monetę króla Gustawa I Wazy

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl