Cmentarz w Jarchlinie uznany za zabytek!

Cmentarz w Jarchlinie (gmina Nowogard) wraz z reliktami kamiennego muru ogłoszeniowego oraz starodrzewem został wpisany do rejestru zabytków. Czym wyróżnia się to miejsce?

Jarchlino – wyjątkowe miejsce

Jarchlino to wieś, która jest położona ok. 7 km na wschód od Nowogard. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w XV wieku. Jarchlino było wówczas w posiadaniu braci von Dewitz, co potwierdza dokument z 1491 roku. W 1726 roku rodzina zdecydowała się sprzedać majątek ziemski pułkownikowi Augustowi Fryderykowi von Bismarck. W II połowie XIX wieku właścicielem został Bernard von Bismarck. Wieś obejmowała wówczas ok. 600 hektarów, a w niej znajdowały się folwark, 21 domów oraz młyn wodny.

Cmentarz w Jarchlinie

W XV wieku pośrodku wsi wybudowano kościół, który został rozbudowany i przebudowany odpowiednio w XVIII oraz XIX wieku. Wokół kościoła powstał cmentarz, który do dziś zachował się w granicach pierwotnego założenia. Miejsce jest ogrodzone murkiem wykonanym z kamieni polnych. Teren został aktualnie zagospodarowany murawą, kostką brukową oraz ozdobnymi nasadzeniami. Na terenie działki znajduje się m.in. starodrzew z gatunku świerk pospolity, kasztanowiec, lipa oraz jesion. We wschodniej elewacji kościoła znajduje się drewniany krzyż misyjny, a w podziemnej części budynku są z kolei zachowane historyczne pochówki.

Cmentarz w Jarchlinie
źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Cmentarz w Jarchlinie
źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl