Budowa drogi rowerowej ze Świnoujścia do Międzyzdrojów

Jest porozumienie pomiędzy Miastem a Urzędem Morskim w sprawie przebiegu i rodzaju nawierzchni nowej drogi rowerowej pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojami. Droga będzie częścią międzynarodowego nadmorskiego szlaku rowerowego R-10.

10 marca 2021 r. na prośbę władz Miasta Świnoujście odbyło się kolejne spotkanie w miejscu potencjalnego przebiegu drogi rowerowej na styku Świnoujście – Międzyzdroje. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów miast Świnoujście i Międzyzdroje oraz przedstawiciele projektanta drogi. Udziału w spotkaniu odmówili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, odpowiedzialni za obszary objęte ochroną w tym rejonie.

Uzgodnienia dotyczące nowej drogi rowerowej

Ustalono ostateczną lokalizację/przebieg drogi rowerowej, w tym ważny odcinek łączący trasę na styku gmin Świnoujście i Międzyzdroje. Trasa ta będzie wpisana w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który z kolei zostanie jeszcze wysłany do uzgodnień z jednostkami, które brały udział w spotkaniu.

Połączenie dwóch odcinków drogi (od strony Świnoujścia i Międzyzdrojów) będzie znajdowało się na linii realizowanej już obecnie trasy międzyzdrojskiej, przechodząc łagodnie w kierunku Świnoujścia po dawnej trasie wojskowej napowietrznej linii elektrycznej. Ze względu na geologiczne ukształtowanie i nagłe wzniesienia terenu, trasa drogi będzie łagodnie przechodziła o kilkanaście metrów w kierunku południowym, na istniejącą drogę leśną w kierunku Świnoujścia. Po stronie Świnoujścia trasa będzie miała ok. 6 km długości i będzie bardzo atrakcyjna krajobrazowo. Oprócz tego uzgodniono możliwość wykonania nawierzchni drogi rowerowej z mieszanki betonowej o odpowiedniej wytrzymałości o jasnej barwie, wkomponowanej w krajobraz nadmorski.

Konieczna konsultacja z RDOŚ w Szczecinie

Po porozumieniu pomiędzy Miastem Świnoujście a Urzędem Morskim w Szczecinie co do przebiegu i proponowanej nawierzchni drogi, jedyną nieuregulowaną kwestią są uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie realizacji drogi rowerowej przez obszary Natura 2000. Miasto Świnoujście stoi na stanowisku, że realizacja trasy rowerowej po korytarzu istniejącej drogi leśnej, nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000 ani jego przedmioty ochrony.

Droga ta jest obecnie użytkowana i wykorzystywana do gospodarki leśnej, przez służby ochrony wybrzeża, a także – jako jedyna droga rowerowa – ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. Obecnie jest to długi, kilkukilometrowy odcinek szlaku rowerowego R-10 o niezbyt wygodnej nawierzchni, prowadzący po duktach leśnych o nawierzchni naturalnej, piaszczystej lub żwirowej. Nie cały odcinek da się przejechać rowerem, czasami trzeba rower prowadzić. Obecnie droga rowerowa na obszarze gminy Świnoujście znajduje się w fazie projektowej.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl