Zmiana w organizacji ruchu w postaci buspasa na ulicy Arkońskiej

Szczecin

W najbliższych dniach rozpoczną się prace, których celem będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Arkońskiej w postaci buspasa.

Zmiany zostaną wprowadzone na odcinku ul. Arkońskiej od Ronda Olszewskiego do pętli tramwajowej „Las Arkoński”. W dniach 11-12 czerwca planowane jest ustawianie znaków pionowych (znaki będą zasłonięte do czasu zakończenia robót). Od 14 czerwca wykonywane będzie oznakowanie poziome (malowanie). Wykonawca zobowiązał się prowadzić roboty z uwzględnieniem jak najmniejszych uciążliwości w ruchu drogowym. Prace powinny potrwać około tygodnia.

Działanie ma na celu wymuszenie na kierowcach przestrzegania dozwolonej prędkości, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz zminimalizowanie punktów kolizyjnych na styku pojazdy komunikacji miejskiej i pojazdy osobowe.

Wykonawcą prac jest firma Trafficom Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

/Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o./