Wyróżnienie dla dr n. med. Karoliny Kot z PUM

Szczecin

09:44

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dr n. med. Karolinie Kot stypendium dla wybitnych młodych uczonych.

Najważniejszym dokonaniem dr n. med. Karoliny  Kot w trakcie prowadzonych badań było potwierdzenie występowania stanu zapalnego w gałkach ocznych myszy zarażonych donosowo Acanthamoeba sp. i potwierdzenie migracji pełzaków wzdłuż nerwu wzrokowego z mózgu do gałki ocznej. Wyniki stały się pierwszymi doniesieniami dotyczącymi patofizjologii inwazji gałki ocznej żywicieli z uogólnioną akantamebozą.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, działająca w Polsce od 1991 roku, jest instytucją non profit wspierającą wybitnych uczonych oraz zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. Wspomaga także innowacyjne przedsięwzięcia oraz komercjalizację odkryć i wynalazków naukowych.

/Źródło: PUM w Szczecinie/