Wszystkich Świętych w Świnoujściu- zmiany organizacji ruchu, darmowy parking i autobusy

Świnoujście

12:27

Organizacja ruchu ulicy Karsiborskiej w rejonie cmentarza komunalnego zmieni się w tym czasie analogicznie, jak w roku ubiegłym. Czasowa organizacja ruchu funkcjonować będzie od poniedziałku 30 października godz. 8 do czwartku 2 listopada godz. 8.

Informacje dla kierowców

Na ulicy Karsiborskiej – pomiędzy ulicą Grunwaldzką a Nowokarsiborską – ruch na jezdni odcinkowo odbywał się będzie jednokierunkowo – od zjazdu przy ul. Karsiborskiej 7 do skrzyżowania ulic Karsiborska-Nowokarsiborska. Od zjazdu przy ulicy Karsiborskiej 7 do końca zatoki postojowej za bramą główną cmentarza jezdnia zostanie lewostronnie zwężona. Wygrodzona zostanie również zatoka postojowa po przeciwnej stronie ulicy w tym rejonie. Cały prawy pas ruchu na jezdni pozostanie dla normalnego ruchu pojazdów od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Nowokarsiborskiej i tunelu pod Świną.

Postój pojazdów

Nie będzie możliwe parkowanie z żadnej strony zwężonego odcinka ulicy Karsiborskiej. Na całym jednokierunkowym odcinku ulicy Karsiborskiej obowiązuje również zakaz zatrzymywania z prawej strony ulicy. Postój pojazdów możliwy będzie po lewej stronie jezdni na niezwężonym jednokierunkowym odcinku ulicy Karsiborskiej, przy czym przypominamy, że niedozwolone jest zatrzymanie na przejściu dla pieszych ani w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem. Ponadto na postój pojazdów przeznaczony jest Miejski Parking Niestrzeżony P8 w pobliżu cmentarza na ulicy Steyera (wjazd przez drogę wewnętrzną), na którym parkowanie w tym okresie będzie bezpłatne.

Informacje dla pieszych

Piesi, analogicznie jak w roku ubiegłym, nie będą mogli poruszać się całą szerokością drogi w rejonie cmentarza, ponieważ na jezdni odbywał się będzie ruch samochodowy. Piesi powinni poruszać się chodnikami, a jezdnię przekraczać tylko w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych. Przejścia dla pieszych znajdują się w rejonie skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i skrzyżowania z ulicą Nowokarsiborską, a pomiędzy nimi także w rejonie obu par przystanków autobusowych („Cmentarz – Brama Główna” i „Cmentarz – Brama nr 2”) oraz sklepu Hipper (wcześniej: PSB „Mrówka”). Z uwagi na duże natężenie ruchu pieszych w rejonie cmentarza i stoisk z handlem zniczami i kwiatami, część jezdni odcinkowo zostanie wygrodzona w celu zapewnienia buforu bezpieczeństwa pomiędzy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego a pojazdami samochodowymi.

Komunikacja autobusowa

Z uwagi na wprowadzany jeden kierunek jazdy na odcinku ulicy Karsiborskiej przy cmentarzu w kierunku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej, przystanki autobusowe w przeciwnym kierunku będą wyłączone z obsługi w całym okresie funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu. Zachowanie jednokierunkowej przejezdności ulicy Karsiborskiej pozwoli natomiast zachować jednokierunkową obsługę przystanków na ulicy Karsiborskiej podczas Uroczystości Wszystkich Świętych. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. .
1 listopada wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej podróżować można bezpłatnie.

Źródło: UM Świnoujście