W Kołobrzegu można śledzić na bieżąco jakość powietrza

Kołobrzeg

09:13
jakość powietrza
Fot. UM Kołobrzeg

Od początku roku mieszkańcy Kołobrzegu mają dostęp do bieżących informacji dotyczących jakości powietrza w mieście. Wprowadzone zostało nowe urządzenie pomiarowe, wyposażone w analizator umożliwiający ciągłe, automatyczne pomiar stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5.

Wyniki pomiarów są regularnie udostępniane na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod zakresem „Dane pomiarowe Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego, tabele„, a także w dedykowanej aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce”.

Te pomiary zostały włączone do Programu Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Gmina Miasto Kołobrzeg otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% na realizację zadania polegającego na rozbudowie stacji jakości powietrza. W ramach tego zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono nową aparaturę pomiarową, a także przeprowadzono modernizację ogrodzenia. Stacja znajduje się na terenie rekreacyjnym przy Skateparku, na osiedlu Ogrody, ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu.

Całkowity koszt rozbudowy stacji wyniósł 242.310,00 zł, przy czym 50% tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl