Ulica Celna na Międzyodrzu zamknięta

Szczecin

08:38
zamknięta ulica Celna
Fot. UM Szczecin

Od środy 18 maja 2022 roku, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Zamknięta będzie ulica Celna.

Zmiany w organizacji ruchu

Następny etap robót budowlanych to całkowite zamknięcie ulicy Celnej dla ruchu pojazdów. Ulica Celna będzie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicami Energetyków i Bulwar Gdański. Zachowany będzie dojazd do firm. Objazdy wytyczone będą przez ulice: Św. Floriana, Bulwar Gdański i Bulwar Śląski, Władysława IV, Bytomską. Relacja na skrzyżowaniu ulicy Heyki z Bulwarem Gdańskim będzie przejezdna. Wyłączony będzie lewoskręt z ulicy Energetyków w ulicę Celną.

Informacje o inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Zakres prac to jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe i oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane będzie duże rondo z rozjazdem torowiska. Dzięki temu, w przyszłości będzie można przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. Obok trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Działania będą dotyczyły również sieci podziemnych.

Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie do inwestycji

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl