Trwa układanie asfaltu na ulicy Małkowskiego

Szczecin

12:45

Ulica Małkowskiego w Szczecinie przechodzi metamorfozę. Odcinek ulicy Małkowskiego od al. Piastów do ul. Bogusława X oraz ul. Królowej Jadwigi od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego staje się przestrzenią przyjazną dla pieszych.

Są już nowe chodniki z płyt granitowych, trwa układanie nawierzchni, wykonana zostanie mała architektura i zieleń. Strefa „Tempo 30”, która pojawi się w rejonie remontowanych ulic da pieszym bezpieczeństwo i określi charakter tego fragmentu miasta.

Wzdłuż ul. Małkowskiego pojawi się dwustronny szpaler drzew. Dwa z nich zaplanowano w kracie, przy kolejnych 24 drzewach zaprojektowano zieleńce. Poszczególne odcinki ulicy Małkowskiego wyróżnią betonowe donice z siedziskiem z kompozytu drewnianego, zagospodarowane zielenią. Przy skrzyżowaniu ulicy Małkowskiego z Królowej Jadwigi także pojawią się miejsca do odpoczynku w otoczeniu zieleni. Wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego zaplanowano posadzenie 9 drzew.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę jezdni i chodników, wykonanie elementów małej architektury i zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Umowa na zadanie „Przebudowa ul. Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” została podpisana z konsorcjum firm Elbud Sp z o.o. i Elbud s.c. na kwotę 8 712 481,77 zł.

Roboty rozpoczęły się w marcu, a wykonawca na ich zrealizowanie ma 8 miesięcy.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie