Szpital na Pomorzanach ma zabezpieczone dostawy ciepła,

Szczecin

08:45
W związku z sytuacją ciepłowniczą m.in. w dzielnicy Pomorzany i informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej o rzekomym „realnym ryzyku ewakuacji” pacjentów naszego szpitala, SPSK-2 informuje, że nie było i nie ma realnej konieczności ewakuacji pacjentów.

Szpital oprócz otrzymywania ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany, zabezpiecza dostawy ciepła dodatkowo z własnej kotłowni, która pracuje na 100% swojej mocy.
Niezależnie od powyższego, zważając na prognozy pogody w zakresie niskich temperatur oraz funkcjonowanie Elektrociepłowni Pomorzany, szpital jest przygotowany na podjęcie działań zabezpieczających hospitalizację pacjentów w bezpiecznych warunkach, w sytuacji braku dostaw ciepła. Jak każda jednostka systemu ochrony zdrowia, w naszym szpitalu są opracowane, gotowe plany działań na wypadek sytuacji awaryjnych różnego rodzaju. Jeśli zajdzie taka konieczność – będą one wcielane w życie.
SYTUACJA W SZPITALU JEST STABILNA – szpital ma zabezpieczone dostawy ciepła, a pacjenci są bezpieczni i pod doskonałą opieką personelu szpitala – podkreśla Bogna Bartkiewicz, rzecznik prasowy Szpitala.
/Źródło: SPSK-2/