Rusza przetarg na wykonawcę wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki

Szczecin

14:09

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie przystępuje do procedury wyboru wykonawcy wystawy stałej. 

Morskie Centrum Nauki zamierza przeznaczyć na wystawę stałą złożoną z 212 elementów (urządzeń interaktywnych) kwotę ok. 23 mln zł netto. Dzisiaj do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o przetargu. Za kilka dni pełna dokumentacja będzie dostępna na stronie BIP oraz bip.centrumnauki.eu.

Źródło: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie