Rodziny Wspierające poszukiwane

Szczecin

09:31
Źródło: MOPR w Szczecinie

Dział Wsparcia Rodziny MOPR poszukuje kandydatów do realizacji nowej formy wsparcia – rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą przydarzyć się każdemu rodzicowi.

Rodziny wspierające będą pomagały rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju trudności.

Forma i rodzaj wsparcia będzie dostosowywana każdorazowo do sytuacji danej rodziny. Mogą to być z pozoru bardzo błahe sprawy takie jak wsparcie w odrabianiu lekcji czy nauki, organizacji zajęć i wypracowania nawyków rodzinnego spędzania wolnego czasu. Może być to także udzielanie wskazówek i porad dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego oraz nauka racjonalnego gospodarowania domowym budżetem.

Cały proces wsparcia realizowany będzie wspólnie z asystentem rodziny, który otacza opieką daną rodzinę. Rodziny wspierające mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, pomoc i poradnictwo pracowników Ośrodka dotyczącą realizacji zadania, a także finansowanie kosztów uzgodnionego wsparcia – np. zwrot kosztu biletów do kina.

Kandydaci mogą zgłaszać się bezpośrednio do Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 lub pod numerem telefonu: 91 44 10 428 lub 697 801 351

/Źródło: MOPR w Szczecinie/