Program MOST: szansa dla studentów na odbycie części studiów poza macierzysta uczelnią!!

Szczecin

08:39
Źródło: Uniwersytet Szczeciński

Rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów, znanego jako „MOST”. Okres rejestracji trwa od 31 października do 30 listopada 2023 roku.

Program MOST to inicjatywa umożliwiająca studentom odbycie części swoich studiów poza macierzystą uczelnią. Obecnie w programie uczestniczy 20 różnych uczelni z całej Polski, a lista tych uczelni jest dostępna na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Na tej stronie znajdzie się również regulamin uczestnictwa w programie oraz informacje kontaktowe osób odpowiedzialnych za „MOST” na poszczególnych uczelniach.

Udział w programie „MOST” oferuje wiele korzyści, w tym:

  1. Możliwość uczestniczenia w zajęciach niedostępnych na własnej uczelni.
  2. Dostęp do zasobów bibliotek i laboratoriów uczelni przyjmującej.
  3. Możliwość nawiązania kontaktu z ekspertami w dziedzinach, które nas interesują, a których może brakować na naszej macierzystej uczelni.
  4. Szansa na rozwijanie własnych zainteresowań i pogłębianie wiedzy, co może przynieść korzyści w przyszłości.
  5. Możliwość nawiązania nowych kontaktów.

Proces aplikacji do programu „MOST” jest prosty. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów „MOST”, wypełnić niezbędne dane, wybrać uczelnię i kierunek studiów, na których chcemy się skoncentrować. Następnie trzeba wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i przesłać zeskanowaną kopię na adres e-mail Uczelnianego Koordynatora Programu „MOST”, Pani Ewy Czerwińskiej pod adresem: ewa.czerwinska@usz.edu.pl.

Po złożeniu wniosku zostanie on przekazany Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich w celu zatwierdzenia. Następnie Koordynator wprowadzi wniosek do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów „MOST”. Ostateczne decyzje dotyczące przyznania miejsc podejmuje Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

Szczegółowe informacje, wzory podań i regulamin znajdują się na stronie: https://studenci.usz.edu.pl/most/

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl