Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szczecin

15:43

W związku z zagrożeniem koronawirusem w dniu 2 marca br. w Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omówiono procedury działań miejskich służb w przypadku wystąpienia zagrożenia w Szczecinie.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie przedstawiła bieżące informacje dotyczące podejmowanych działań.

Zaleca się mieszkańcom śledzenie stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też całodobową infolinię. Dzwoniąc pod numer 800 190 590, można dowiedzieć się, jak postępować w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W związku z potencjalnym ryzykiem zobowiązano dyrektorów placówek do:

– bezwzględnego stosowania wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
– bieżącego monitorowania stanu zdrowia dzieci;
– wzmożonej higieny;
– ograniczenia organizacji na terenie placówek wydarzeń kulturalnych i sportowych;
– zebrania informacji od rodziców dzieci znajdujących się w placówkach czy dzieci w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w rejonach występowania wirusa. Jeżeli dziecko w ostatnim czasie znajdowało się w rejonie występowania koronawirusa, należy poddać dziecko wzmożonej obserwacji;
– udostępnienia w placówkach informacji o zasadach zachowania szczególnej ostrożności oraz zachowania higieny.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin