Poprawa bezpieczeństwa na Basenie Górniczym

Szczecin

19:01

W związku z powtarzającymi się zdarzeniami drogowymi, Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności zarekomendował działania zwiększające bezpieczeństwo w rejonie Basenu Górniczego.

Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele magistratu, jednostek miejskich, policji oraz specjaliści w dziedzinie ruchu drogowego wskazał następujące działania:

  • demontaż uszkodzonego słupa z kamerą i znakiem elektronicznym oraz przeanalizowanie możliwości zmiany jego lokalizacji
  • ustawienie separatorów wzdłuż łuku po lewej stronie jezdni (w stronę Mostu Pionierów) na długości ok. 30 – 40 metrów
  • ustawienie osłony zabezpieczającej z wodą (U-15) w rejonie słupa
  • przesunięcie istniejących znaków B-33 „70” na wysokość Mostu Pionierów i dodatkowe oznakowanie wcześniejszego odcinka znakami B-33 „50”

Rozwiązania te zostaną możliwie jak najszybciej skierowane do realizacji. Zespół wystąpi również do Inspekcji Transportu Drogowego z wnioskiem o ustawienie w tym miejscu urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin