Pięćdziesiąt nowych miejsc do parkowania na ul. Janiszewskiego

Szczecin

11:02

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że zakończone zostały prace związane z zadaniem ,,Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Janiszewskiego”. W zakres wchodziło stworzenie pięćdziesięciu miejsc parkingowych w tym czterech dla niepełnosprawnych. W ramach robót pojawiły się także cztery słupy oświetleniowe. Wykonawcą była firma Strabag, której wynagrodzenie zgodnie z umową to 1 124 555,31 zł.

Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Radu Osiedla Gumieńce.

Źródło:ZDiTM