Od 19.08. prace drogowe na ul. Owocowej w Szczecinie

Szczecin

11:26
wirtualne tablice na przystankach w Szczecinie
Fot.: MOs810/Wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Od 19.08.2020 r. rozpoczną się prace drogowe na ul. Owocowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. 3 Maja. w ramach prac wymieniona zostanie nakładka asfaltowa i wyregulowane zostanie uzbrojenie podziemne. Prace będą prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy. Planowany termin prac zaplanowano na koniec sierpnia br. (31.08.2020 r.)
Podczas prowadzonych prac ruch pojazdów zostanie utrzymany.

/Źródło: ZDiTM/