Od 1 czerwca utrudnienia na ul. Jodłowej

Szczecin

09:12

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że w najbliższy poniedziałek zostanie wprowadzony pierwszy etap czasowej organizacji ruchu na ulicy Jodłowej. 

Zmiany w tym rejonie mają związek z zaplanowanym remontem nawierzchni oraz przebudową i renowacją sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Jodłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliny do skrzyżowania z ul. Kłosową. Podczas pierwszego etapu prac ten fragment ulicy zostanie wyłączony z ruchu.

Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji prowadzonych przez ZWiK w Szczecinie: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej”.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie