Nowy Ogród Botaniczny na Pomorzu Zachodnim

Mielno

12:45

Już jutro, 16 listopada, nastąpi uroczyste otwarcie nowego Ogrodu Botanicznego na Pomorzu Zachodnim. Nowa, zielona, a przede wszystkim ekologiczna atrakcja znajduje się na ponad 2-hektarowej działce w Niegoszczy koło Mielna.

Ogród w Niegoszczy będzie miejscem ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Posadzono tam wiele różnych gatunków drzew, kwiatów i krzewów. Dla zwiedzających stworzono ścieżki spacerowe oraz tarasy widokowe. Przestrzeń jest dedykowana pasjonatom ogrodnictwa, kolekcjonerom roślin, szkółkarzom, naukowcom, ale także mieszkańcom regionu np. dzieciom i młodzieży, jako idealne miejsce na odbycie lekcji biologii na żywo.

Przedsięwzięcie prowadziła fundacja Regnum Vegetable z Mielna. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2,5 mln zł. Unijne dofinansowanie, które przyznał Urząd Marszałkowski to ponad 2 mln zł.

Projekt wpisał się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej”.

Źródło:WZP